Name: Long Zhong Zhai 隆重斋
Status: Permanently Closed
Address: 665 Buffalo Road, Zhujiao Centre (Tekka Market) #01-274, Singapore 210665
Opening Hours: Mon to Fri 7am – 1pm. Closed on Sat and Sun (Confirmed)
Onion/Garlic?: No
Alcohol?: No
Egg?: No
Organic?: No
Contact: Not Available
Email: Not Available
Website: Not Available
Review: Not Available
Remarks: Not Available